سوء عرضه در حقوق انگلیسی و تدلیس در حقوق اسلام
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی